Varhaiskasvatussuunnitelma & pedagogiikka

Varhaiskasvatussuunnitelmamme pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Haluamme antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden luovuuteen sekä yksilölliseen oppimiseen ja kehittymiseen.

 

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa.

Suunnitelman avulla nostetaan esiin lapsen yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja kehityskohteet. Kannustamme vanhempia avoimeen ja aktiiviseen yhteistyöhön päiväkodin kasvattajien kanssa.